INVITAȚIE.

Stimați enoriași, dragi creștini, multașteptați pelerini ! Cu deosebită dragoste şi bucurie sfântă, vă invităm să parcurgeţi împreună cu noi Drumul Crucii cu icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului din Poceaev, cu părticele de moaşte sfinţilor cuvioşi pătinți Iov şi Amfilohie montate în icoană, pelerinaj care va începe în

Sunteți scrisoare a lui Hristos, slujită de noi, scrisă nu cu cerneală… (II Cor. 3, 3)

Cincizecimea este praznicul plinătății harurilor lui Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt, «Dumnezeu și îndumnezeitor le lucreaza în oamenii cei credincioși“. Cunoașterea ființării celei întreit una a lui Dumnezeu, tămăduirea și îndumnezeirea, mântuirea și unirea umanității odinioară scindate, prin plinătatea Duhului revărsat peste Apostoli, acestea sunt marile teme ale praznicului Cincizecimii,


Invitație la slujba Sfântului Cuvios Macarie de la Saharna.

Î N V I T A Ț I E Dragi enoriași, frați și surori, multașteptați pelerini. Începând cu anul 1995, sfârșitul lunii mai este, pentru obștea monahală de la Saharna, un timp plin de bucuria harului revărsat asupra lăcașului nostru prin aflarea cinstitelor moaște ale Cuviosului Părinte nostru Macarie, care