Mesaj de felicitare starețului Sfintei Mănăstiri Saharna.

  Preacuvioșia voastră, Preacuvioase părinte Adrian! Dorim să vă transmitem cele mai sincere gânduri de felicitare cu prilejul zilei onomastice a Sfinției Voastre! Vă urăm multă sănătate, bucurii duhovnicești, demnitate și statornicire în slujirea sacerdotală amintind de cuvintele Sfântului Apostol Luca <că Preoția este lucrarea Duhului Sfânt (Fapte XX, 28)>


Nu vă temeți de judecată dacă aveți pe Dumnezeu și pe Maica Domnului!

Astăzi cerul întinde sânurile sale, primind-o pe Născătoarea Celui pe Care zidirea toată nu poate să-L încapă. Astăzi își dă preasfântul suflet în mâinile Fiului ei și cu cântări îngerești și apostolești este petrecut cinstitul ei trup în Ghetsimani, spre îngropare. Astăzi se minuneaza toate puterile cerești, zicând una către


O, Stăpână, fii mijlocitoare a mântuirii noastre!

Conform tradiției formate, și în acest an cu binecuvântarea ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și a întregii Moldove, Sfânta și Dumnezeiacsă Liturghie a fost oficiată de către un arhiereu din cadrul Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove, Preasfinția Sa, Preasfințitul Siluan (Șalari) Episcop de Orhei, Vicar Mitropolitan și Exarh a


Izvor de tămăduiri pururea curgător pentru cei istoviţi de neputinţe trupeşti

Dragi creștini, stimați enoriați, iubiți pelerini! în fiecare an pe data de 5 august, obștea Sfintei Mănăstiri Saharna prăznuește cu evlavie chipul înzestrat cu mari daruri duhovnicești a Maicii Domnului de la Poceaev. În acest an, cu binecuvântarea ÎPS Vladimir, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de

Reprezentanții Institutului Smithsonian ( SUA ), în vizită la Mănăstirea Saharna.

Mănăstirea Saharna a fost vizitată de reprezentanții Institutului Smithsonian din SUA, unul dintre cele mai importante instituții de cercetare și prezervare culturală din lume, și cel mai mare sistem muzeistic din lume, care are 137 milioane obiecte în colecțiile sale, ghidați fiind de reprezentantul MInisterului Culturii Republicii Moldova dnul Gheorghe

Veniți toți credincioșii să preaslăvim pogorârea Sfântului Duh.

În această zi frumoasă de vară, una dintre perle printre mănăstiri de pe meleagurile bătrânului Nistru, ce păstrează flacăra credinței aprinse din veacuri, Sfânta Mănăstire Saharna și-a sărbătorit hramul. Slujba praznicală a fost oficiată de către Arhim.Adrian Baciu,starețul mănăstirii, în biserica Sfânta Treime, frumos împodobită cu ramuri și ierburi binemirositoare,

Iubiţi pe Dumnezeu şi veţi afla har veş­nic şi fără de sfârşit!

”Cuvioase părinte Macarie, glasul Evangheliei Domnului ascultând, lumea ai părăsit şi bogăţia şi mă­rirea întru nimic le-ai socotit şi către toţi ai strigat: Iubiţi pe Dumnezeu şi veţi afla har veş­nic şi fără de sfârşit! Să nu cin­stiţi nimic mai mult decât dra­gostea Lui, ca întru slava Sa, când va