Mesajul Starețului Sfintei Mănăstiri Saharna, Arhimandritul Adrian Baciu la slăvitul praznic al NAȘTERII DOMNULUI

7:54, miercuri, 6 ianuarie, 2016

Mesajul Naşterii Mântuitorului este un mesaj de bucurie şi speranţă pentru toţi. Să alergăm la ieslea în care Pruncul ne aşteaptă cu mânuţele întinse, dorind să vină în inimile noastre, să le aprindă de iubire, să le dea curaj pentru lupta vieţii. Pentru o clipă să facem tăcere în jurul nostru, să îngenunchem împreună cu păstorii în faţa ieslei, să-i oferim Pruncului Iisus viaţa noastră, tot ce avem şi tot ce suntem, iar Prea Sfânta Fecioară Maria să ne ia sub paza şi grija ei de mamă iubitoare şi puternică. Împreună cu întreaga lume creştină să ne înălţăm sufletele spre cele cereşti şi cu îngerii să cântăm: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace!”

Iubiți creștini, multașeptați pelerini – fie ca Bunul Dumnezeu să Vă călăuzească paşii , vă doresc să aveți ani binecuvântaţi de Atotţiitorul Dumnezeu, cu sănătate și belșug in casele voastre.

Preadulcele Hristos, Cel Născut în ieslea din Bethleem, să vă umple sufletul de lumina slavei Sale, de bucurie duhovnicească şi de iubirea Sa. Fie ca Pruncul Iisus să se sălăşluiască în inima voastră, împlinindu-vă toate dorinţele mântuitoare, neuitând nici pe cei aflaţi în suferinţă. Fericire veşnică să primiţi de la Hristos, Cel venit printre noi!

În bucuria Naşterii lui Hristos,cu aleasă stimă şi întreaga prețuire, Arhimandritul Adrian Baciu,starețul Sfintei Mănăstiri Saharna

 


În sus