Invitație la slujba Sfântului Cuvios Macarie.

Î N V I T A Ț I E Dragi enoriași, frați și surori, multașteptați pelerini. Începând cu anul 1995, sfârșitul lunii mai este, pentru obștea monahală de la Saharna, un timp plin de bucuria harului revărsat asupra lăcașului nostru prin aflarea cinstitelor moaște ale Cuviosului Părinte nostru Macarie, care


Dăruind vei dobândi..

Milostenia este ca o sămânță. O sămânță bună poate da rod bun, însutit; fă ca și sămânța milosteniei tale să fie aleasă, să o dai cu inimă bună, curată, milostivă, compătimitoare. Sf.Ioan de Cronștadt


Mesaj Pascal Egumenului Sfintei Mănăstiri Saharna.

Iubiți întru Hristos enoriași și de Dumnezeu binecuvântați pelerini! În aceste zile de Sfântă Sărbătoare a Sfintelor Paşti să ne bucurăm de prezenţa iubitoare şi sfinţitoare a lui Hristos Cel Înviat în sufletele şi în casele noastre. Să-L preamărim mulţumindu-I pentru binecuvântarea şi pacea pe care ni le dăruieşte când
Mesaj de felicitare egumenului Sfintei Mănăstiri Saharna, Arhimandrit Adrian Baciu.

  Stimați creștini, dragi enoriași, multașteptați pelerini!   Mesajul Naşterii Mântuitorului este un mesaj de bucurie şi speranţă pentru toţi. Să alergăm la ieslea în care Pruncul ne aşteaptă cu mânuţele întinse, dorind să vină în inimile noastre, să le aprindă de iubire, să le dea curaj pentru lupta vieţii.