A trecut la cele veșnice Shimonahia Maria Postolachi.

3:46, sâmbătă, 20 noiembrie, 2021

În dimineața zilei de vineri, 19 noiembrie, după o perioadă de grea suferință, dusă cu bărbăție și răbdare până la capăt, a început călătoria spre cer Shimonahia MARIA ( Postolachi )
Evlavioasă şi cu suflet mare, maica Maria a cultivat de-a lungul întregii sale vieţi, virtuţile vieţuirii monahale, a încercărilor şi suferinţelor, a bucuriei şi binecuvântării lui Dumnezeu pe calea mântuirii.
În acest ceas de vremelnică despărţire până la învierea cea de obşte, rugăm pe Mântuitorul Hristos, Cel înviat din morţi, să odihnească în lumina iubirii Sale veşnice pe roaba sa, Shimonahia MARIA, în ceata sfinţilor, unde nu este nici durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţa cea fără de sfârşit.
Veşnica ei pomenire.


În sus