Trimite un pomelnic

 

Pomelnic

În fiecare moment al vieţii noastre, dar mai ales în clipele de grea încercare, fiecare dintre noi avem nevoie de ajutorul Prea Milostivului Dumnezeu, dar acest ajutor îl putem primi numai dacă îl cerem prin rugăciune. În acest sens este foarte importantă atât rugăciunea noastră personală, cât şi a celor care şi-au închinat întreaga viaţă slujirii lui Dumnezeu – preoţii şi călugării – care prin apropierea lor permanentă de Dumnezeu pot fi mijlocitori pentru toţi creştinii în faţa Divinităţii. Modalitatea tradiţională de a cere rugăciunile preoţilor este alcătuirea unui pomelnic care cuprinde NUMELE DEPLIN DE BOTEZ ( ex. Anastasia, Ioan, Elizaveta, Maria, Vasile, Alexandru, Anatolie, Constantin, Gheorghe. ) ale celor pentru care doriți să fie înălţate rugăciuni înaintea lui Dumnezeu, fie ei vii sau adormiţi, rude, prieteni şi chiar duşmani.

Nu pot fi trecuţi în pomelnic cei de altă credinţă (heterodocşi sau adepţi ai altor religii), vrăjitorii, descântătorii sau cei care sunt cunoscuţi ca trăind, persistând, în păcate grave (ucidere, adulter etc.).

În cazul celor adormiţi, nu pot fi trecuţi în pomelnic cei care s-au sinucis pentru că, omorându-se, au refuzat darul vieţii primit de la Dumnezeu şi L-au refuzat pe Dumnezeu. Nu pot fi trecuţi în pomelnic nici copiii morţi nebotezaţi sau pruncii avortaţi.

Acest serviciu de trimitere mesaje-pomelnice prin intermediul site-ului Mănăstirii Saharna a fost creat special pentru acele persoane, care, din anumite motive, nu pot ajunge pentru a înmâna personal preotului pomelnicele de pomenit la Sfintele Rugăciuni. Un alt motiv este acela că mesajul-pomelnic ajunge la mănăstire instantaneu şi astfel poate fi pomenit mai repede decât atunci când este trimis prin scrisoare.

Să luați aminte, că prin trimiterea pomelnicului on-line nu sunteți scutiți de pravila zilnică a creștinului, frecventarea Sfintei Biserici, precum și respectarea posturilor de peste an ( miercurile și vinerile ) , mărturisire la duhovnic și Sfânta Împărtășanie.

Toate mesajele sunt recepționate de către administratorul paginii, secretarul Sfintei Mănăstiri,  care va răspunde la e-mailul indicat în formularul completării pomelnicului.

În cazul care nu primiți confirmarea primirii pomelnicului Dvs. verificați minuțios datele completate în câmpurile obligatorii a formularul trimiterii pomelnicului.

Donaţiile Dvs. care însoţesc aceste pomelnice nu sunt obligatorii sau taxate, însă sunt bine primite, oricare sumă ar fi.


    În sus