Biblioteca

Canoane

Îndrumător Canonic – Pr. Prof. Liviu Stan
Presciptii Canonice Canoanele primului Sinod local de la Ancira (314)
Canoanele Sinodului al patrulea de la Antiohia (341)
Canoanele Apostolice
Canoanele Sfântului Atanasie cel mare
Canoanele Sinodului al optulea local de la Cartagina (419)
Canonul Sinodului de la Cartagina în anul 256
Canonul Sinodului al şaptelea local de la Constantinopol (394)
Canoanele Sinodului al nouălea local de la Constantinopol, numit şi sinodul I-II (861)
Canoanele Fericitului Dionisie, Arhiepiscopul Alexandriei (264)
Canoanele Sinodului al treilea local de la Gangra (340)
Canoanele Sfântului Grigorie, Făcătorul de minuni, Arhiepiscopul Neocezareei
Canoanele Sinodului III ecumenic
Canoanele Sinodului II ecumenic
Canoanele Sfântului Ioan Ajunatorul
Canoanele Sinodului IV ecumenic
Canoanele Sinodului I ecumenic
Canoanele Sinodului al cincilea local de la Laodiceea (343)
Canoanele Sinodului al doilea local de la Neocezareea (315)
Canoanele lui Nichifor Marturisitorul
Canoanele lui Nicolae al Constantinopolului (1086-1011)
Canoanele Fericitului Petru, Arhiepiscopul Alexandriei şi Martirul (311)
Canoanele Sinodului al şaselea local de la Sardica (343)
Canoanele Sfântului Chiril al Alexandriei
Canoanele Sfântului Grigorie de Nyssa
Canoanele lui Teofil al Alexandriei (412)
Canoanele lui Timotei al Alexandriei
Canoanele Sinodului Trulan sau V-VI Ecumenic
Canoanele Sfântului Vasile cel Mare
Canoanele Sinodului VII ecumenic
Canonul Sfântului Amfilohie
Canonul Sf Grigorie Teologul (390) Enciclica (458-459) lui Ghenadie Patriarhul Constantinopolului
şi a Sinodului celui împreună cu dânsul, către toţi preacuvioşii mitropoliţii către Papa Romei

Catehizarea

Cateva repere istorice
Liturghia in primele trei secole
Sfanta Liturghie taina tainelor
Adunarea in Biserica
Prescura
Vinul liturgic
Proscomidia
Semnificatia Proscomidiei 1
Semnificatia Proscomidiei 2
Semnificatia Proscomidiei 3
Binecuvantarea mare
Ectenia mare
Ectenia mare (I)
Antifoanele
Rugaciunile antifoanelor
Intrarea mica
Trisaghionul
Lecturile biblice (I)
Lecturile biblice (II)
Lecturile biblice (III)
Lecturile biblice (IV)
Predica
Ectenia intreita
Ectenia mortilor
Ectenia catehumenilor
Antimisul
Rugaciunile pentru credinciosi
Intrarea Mare
Nimeni nu este vrednic
Heruvicul
Procesiunea cu Cinstitele Daruri
Pomenirile de la Intrarea Mare
Punerea inainte a Cinstitelor Daruri
Rugaciunea punerii inainte
Ectenia cererilor
Sarutarea pacii
Sarutarea pacii 1
Crezul
Crezul (I)
Spre tamaduirea sufletului si a trupului
Euharistia – punctul culminant si ratiunea de a fi a Liturghiei


În sus