Bucuria Învierii Domnului la mănăstirea Saharna

8:08, duminică, 20 aprilie, 2014

„Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm şi să ne veselim întru dânsa!”

Stimați creștini, dragi pelerini, iubiți întru Hristos frați!

În lumina adevărului Învierii lui Hristos întunericul nu mai înspăimântă, el trece şi după el vine lumina. Suferinţele prezente nu distrug viaţa, ci fac ca aşteptarea eliberării să fie mai vie. Iadul, care uneori îşi face loc pe pământ, nu este veşnic, ci este trecător pentru că a fost învins, iar moartea nu mai e ultimul cuvânt al vieţii, ci viaţa şi învierea deschid porţile veşniciei. Hristos e viu şi nu mai moare, moartea nu mai are nici o putere asupra Lui. Biruinţa lui Hristos asupra morţii să fie biruinţa tuturor asupra întunericului din suflete, asupra neliniştilor lăuntrice, asupra greutăţilor care împovărează sărmana fiinţă umană.

Cu multă bucurie și dragoste îmi îndrept gândurile către inimile voastre fierbinți și rog pe Hristos cel Înviat, Stăpânul vieţii şi al morţii, să vă aibă în ocrotirea harului, iertării şi iubirii Sale. Să aveţi parte de lumina tămăduitoare a Învierii.

Bucuria Învierii să vă cuprindă sufletele şi cu această bucurie, intens trăită, să vestiţi tuturor că,

HRISTOS A ÎNVIAT!

În bucuria Învierii lui Hristos, cu aleasă stimă şi deosebit respect duhovnicesc
Arhimandritul Adrian Baciu starețul Sfintei Mănăstiri Saharna


În sus