Canonul Sfântului Andrei Criteanul citit de clericii mănăstirii în prima zi a Postului mare.

9:25, luni, 14 martie, 2016

În prima săptămână a Postului mare, Biserica ne adună pe toţi în jurul analogului pentru a cânta împreună Canonul cel Mare.

Scopul acestui canon, scris de Sf. Andrei Criteanul († cca. 740 dHr.) este să ne readucă aminte de starea noastră de păcătoşenie, de necesitatea chemării numelui lui Hristos în inima noastră şi de importanţa pe care o are pocăinţa în viaţa noastră, și prin raportarea continuă de la Vechiul Testament la Noul Testament omul este chemat să treacă puntea de la cel vechi la cel nou, de la omul cel păcătos şi înstrăinat de Dumnezeu la făptura cea nouă în Hristos.


În sus