„Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele?”

9:54, joi, 28 aprilie, 2016

În Sfânta şi Marea Joi din Săptămâna Patimilor, după obiceiul Sfintei Mănăstiri, stareţul a săvârșit Cinul spălării picioarelor a celor doisprezece din vieţuitorii mănăstirii. Acest ritual se face în amintirea spălării picioarelor Apostolilor de către Hristos, înainte de Cina cea de Taină. Rânduiala cere ca cel mai mare să spele picioarele celor mai mici, aşa cum a făcut Mântuitorul.

Domnul nostru Iisus Hristos a rânduit spălarea picioarelor şi a dat El Însuşi exemplul practic pentru noi. De aceea, nimeni care este într-adevăr sincer, nu va dezbate aceste lucruri. Acestea trebuie făcute! Cuvântul lui Dumnezeu ar trebui să fie sfânt pentru fiecare credincios şi noi trebuie să fim gata să ascultăm şi să împlinim şi cea mai mică poruncă. Într-un asemenea caz se aplică Cuvântul Domnului: „ Dacă ştiţi aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceţi ” . De la început şi până la sfârşit, binecuvântarea se odihneşte peste împlinitorii Cuvântului şi nu peste aceia care doar îl aud şi nu-l împlinesc. Fie ca Domnul să facă din noi astfel de oameni, care umblă pe căile Lui şi fac aşa cum ne-a poruncit El, chear şi în cazul acesta. Nu întrebaţi „ de ce? ” , nu spuneţi „ este absurd! ” şi să nu credeţi că nu este necesar. Domnul a spus-o, El a poruncit-o, El a practicat-o şi El a spus: „ Pentru că Eu v-am dat o pildă, ca şi voi să faceţi cum am făcut Eu ” .


În sus