Epifania la Sfânta Mănăstire Saharna

11:59, marți, 19 ianuarie, 2016

Botezul Domnului se mai numește și Dumnezeiasca Arătare, întrucât, cu acest prilej, S-a arătat în chip văzut singurul Dumnezeu Adevărat, Cel în Treime închinat: Dumnezeu-Tatăl prin glasul din cer, Dumnezeu-Fiul Cel Întrupat – prin botez, Dumnezeu-Duhul Sfânt – prin pogorârea asupra Celui Botezat.

Aici se arată și taina legăturilor dintre ipostasurile Sfintei Treimi: Dumnezeu-Duhul Sfînt de la Tatăl purcede și întru Fiul Se odihnește, dar nu purcede din El.Se mai arată aici și ca iconomia Întrupării pentru a noastră mântuire a fost săvîrșită de Dumnezeu-Fiul cu împreună-lucrarea Duhului Sfânt și a lui Dumnezeu-Tatăl.
Când a avut loc Botezul Domnului Hristos, Sfântul Ioan a văzut în Hristos pe Hristos, alţii au văzut un simplu om, obişnuit. Sfântul Ioan a văzut porumbelul pogorându-se peste creştetul lui Iisus Hristos şi a văzut prin porumbel prezenţa Sfântului Duh; alţii nu au văzut decât un simplu porumbel. Sfântul Ioan a înţeles glasul Dumnezeului celui ceresc Care a mărturisit despre dumnezeirea Fiului său. Mulţi dintre cei care erau de faţă n-au auzit decât un glas de tunet. Aşa este şi cu apa sfinţită pe care Dumnezeu o binecuvintează astăzi. Pentru noi cei care credem în Dumnezeu, universul întreg, creaţia lui Dumnezeu se sfinţeşte prin prelungirea tainei Botezului Domnului Hristos până în ziua de astăzi. Dumnezeu, prin pogorârea Sfântului Duh, sfinţeşte apa aceasta şi, prin rugăciunea preoţilor şi a credincioşilor, printr-o viaţă cât mai curată, apa aceasta devine izvor de binecuvântare pentru viaţa, pentru trupul nostru, pentru că mila lui Dumnezeu, precum soarele, se revarsă peste cei credincioşi şi mai puţin credincioşi.


În sus