Felicitarea pascală a Preacuviosului părinte Arhimandrit Adrian Baciu, Egumenul Sfintei Mănăstiri Saharna.

6:26, duminică, 28 aprilie, 2019

„Cerurile după cuviinţă să se veselească şi pământul să se bucure.
Şi să prăznuiască toată lumea cea văzută şi cea nevăzută;
că S-a sculat Hristos, Bucuria cea veşnică.”

Stimați enoriași, dragi creștini, multasteptații pelerini!

Ziua Învierii Mântuitorului este ziua luminii, a bucuriei şi a speranţei noastre; este ziua în care Hristos, jertfindu-se pe sine, prin patima şi moartea Sa, ne dăruieşte viaţă din viaţa Lui divină, ne face părtaşi “Paştelor Sale cele sfinţite”; este ziua în care prăznuim omorârea morţii, sfărmarea iadului şi începutul vieţii veşnice. Hristos, Lumina lumii, întră în viaţa noastră pentru a ne dărui pacea răstignită şi iubirea Sa euharistică, izvorâte din coasta rănită de orgoliul şi răutatea fiinţei umane, aflate sub puterea întunericului. Hristos vine pentru a ne transforma viaţa şi pentru a ne întări credinţa în Înviere. Sărbătoarea Paştilor ne oferă posibilitatea să ne îndreptăm privirile spre cel Frânt şi Înviat, care a deschis Cerul pentru noi. Fiind recunoscători și îndatorați pentru acest dar prețios, vă îndemn să fim părtași la înmulțirea luminii pascale pentru toți oamenii.
Vă doresc ca timpul sfânt al Paştelui să ne dăruiască suficiente ocazii pentru căutarea și descoperirea lui Hristos cel viu, să ne îmbogăţească viaţa cu dorinţe nobile și să ne întărească voinţa şi statornicia în fapte bune.

Cu bucurie și dragoste în Hristos cel înviat , Arhimandritul Adrian Baciu, Egumenul Sfintei Mănăstiri Saharna


În sus