Felicitarea Precuviosului părinte Arhimandrit Adrian Baciu, Egumenul Sfintei Mănăstiri Saharna cu prilejul Nașterii Domnului.

5:32, duminică, 6 ianuarie, 2019

Stimați enoriași, dragi creștini, multașteptații pelerini!

Fiul lui Dumnezeu S-a pogorât pe pământ şi S-a întrupat în linişte şi fără zarvă. Aşa cum picătura de rouă cade peste ţarină, la fel puterea Celui Preaînalt a umbrit-o pe Preacurata Fecioară şi S-a născut de la ea răscumpărătorul lumii.

Lucrarea săvârşită de Domnul, Cel ce S-a născut azi, îl priveşte pe fiecare dintre noi. Cei ce intră în părtăşie cu El capătă de la El libertate, vindecare, pace; stăpânesc toate acestea şi gustă dulceaţa lor. „Bucuraţi-vă”. „Mergeţi la Pruncul cel înfăşat şi culcat în iesle şi căutaţi la El izbăvire de toate relele care vă împresoară, fiindcă acest Prunc este Hristos, Mântuitorul lumii“.

Iar steaua de la Bethleem iarăşi străluceşte nevăzut deasupra lumii, chemând toate popoarele şi pe fiecare om în parte să-şi aţintească privirea spre cer, sus să-şi ţină inima, să cadă la Cel Noul-Născut şi să se bucure cu bucurie mare, fiindcă cu noi este Dumnezeu! „Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi, neamuri şi vă plecaţi, căci cu noi este Dumnezeu!”.

Cu dragoste și bucurie în Hristos cel născut pentru noi, Arhimandritul Adrian Baciu, Egumenul Sfintei Mănăstiri Saharna cu obștea.


În sus