Învaţă-te să agoniseşti mai întâi rugăciunea şi vei împlini uşor faptele bune!

3:49, joi, 18 septembrie, 2014

Ce ne puteţi spune despre rugăciune?

Omul nu poate face nimic fără harul divin. Nu se poate apropia de Dumnezeu şi nici uni cu El doar prin propriile sale forţe sau puteri. Trebuie ca Dumnezeu să-i dăruiască Duhul Său, pentru a trezi în inima lui acea nouă modalitate de a privi lucrurile care este credinţa şi să-l înarmeze pentru lupta duhovnicească. Un singur exemplu, din Pelerinul rus: „Căci Apostolul Pavel învaţă despre rugăciune astfel: «Vă îndemn deci înainte de toate să faceţi rugăciuni»(I Timotei 2, 1).

Aici, prima învăţătură din cuvin­tele Apostolului este că el pune lucrarea rugăciunii înaintea tuturor celorlalte. Sunt multe lucruri bune care se cer unui creştin, dar lucrarea rugăciunii trebuie să fie înaintea tuturor, pentru că fără aceasta nu se poate săvârşi niciun alt lucru bun. Fără rugăciune nu se poate găsi calea spre Domnul, nici nu poţi înţelege adevărul, nici să-ţi răstigneşti trupul cu patimile şi cu poftele, nici să-ţi luminezi inima cu lumina lui Hristos şi să te uneşti cu El. Atât desăvârşirea, cât şi dreapta săvârşire a rugă­ciunii depăşesc puterile noastre, precum spune şi Sfân­tul Apostol Pavel: «Căci noi nu ştim să ne rugăm cum trebuie» (Romani 8, 26).

Ca urmare, numai deasa repetare a rugăciunii este lăsată la propriile noastre puteri, ca un mijloc pen­tru a dobândi rugăciunea curată, care este maica tuturor bunătăţilor duhovniceşti. «Dobândeşte-o pe maică şi ea îţi va aduce copiii», spune Sfântul Isaac Sirul. Învaţă-te să agoniseşti mai întâi rugăciunea şi vei împlini uşor faptele bune.” (Pelerinul rus)

(Părintele Placide Deseille, Mărturia unui călugăr ortodox. Convorbiri cu Jean-Claude Noye, Editura Doxologia, pp. 142-143)


În sus