Iubiţi pe Dumnezeu şi veţi afla har veş­nic şi fără de sfârşit!

7:56, vineri, 26 mai, 2017

”Cuvioase părinte Macarie, glasul Evangheliei Domnului ascultând, lumea ai părăsit şi bogăţia şi mă­rirea întru nimic le-ai socotit şi către toţi ai strigat: Iubiţi pe Dumnezeu şi veţi afla har veş­nic şi fără de sfârşit! Să nu cin­stiţi nimic mai mult decât dra­gostea Lui, ca întru slava Sa, când va veni, să aflaţi odihnă sufletelor voastre, împreună cu toţi sfinţii. Cu ale cărora rugă­ciuni, Hristoase, păzeşte şi mântuieşte sufletele noastre. ” ( din slujba Cuviosului Macarie )

Cu sfinte binecuvântări cerești la data 26 mai în fiecare an se face pomenirea Sfântului cuvios Macarie de la Saharna, sfânt cinstit local, ocrotitor și patron ceresc al acestui sfânt așezământ. Slujba divina praznicală, în acest an, a fost oficiată de către preacuviosul părinte Arhimandrit Adrian Baciu, starețul sfintei mănăstiri împreună cu clerul monahal și alți slujitori ai altarului, care au slăvit prin rugăciuni și mulțumiri pe Sfântul Macarie. După procesiunea drumului crucii cu racla Cuviosului Macarie, a fost săvârșit Te-Deum pentru țara noastră Moldova, după care starețul sfintei mănăstirii a rostit un cuvânt de zidire duhovnicească, ia felicitat pe toți prezenți la slujbă și ia invitat la o agapă frățească spre slava Bunului Dumnezeu cel proslăvit prin sfinții săi.


În sus