Mesaj de condoleanță.

5:55, sâmbătă, 23 februarie, 2019

În acest ceas de vremelnică despărţire până la învierea cea de obşte, rugăm pe Mântuitorul Hristos, Cel înviat din morţi, să odihnească în lumina iubirii Sale veşnice pe roaba sa, Egumena HERUVIMA ( VÎRLAN ), în Împărăţia Cerurilor unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, iar familiei îndoliate și celor care au cunoscut-o și au iubit-o, să le dăruiască mângâiere şi întărire sufletească.
Veşnica ei pomenire din neam în neam!
Cu rugăciuni înălțate la Domnul pentru sufletul adormitei şi condoleanţe pentru rudele îndoliate, Arhimandritul ADRIAN BACIU, Egumenul Sfintei Mănăstiri Saharna cu obștea monahală.


În sus