Mesaj de Nașterea Domnului 2023.

8:41, vineri, 6 ianuarie, 2023

Fraţi şi surori în Domnul,

În aceste zile de Sfântă Sărbătoare a Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, să ne bucurăm de prezenţa iubitoare şi sfinţitoare a lui Hristos Cel Născut în sufletele şi în casele noastre. Să-L preamărim mulţumindu-I pentru binecuvântarea şi pacea pe care ni le dăruieşte când Îl căutăm pe El. În acelaşi timp, să transmitem şi noi bucurie şi pace în jurul nostru, prin cuvânt şi faptă, mai ales ajutând pe cei bolnavi, pe cei săraci, pe cei bătrâni, pe cei nevoiaşi, pe cei întristaţi şi necăjiţi, pe cei îndoliaţi sau îndureraţi. Să nu uităm în rugăciunea şi iubirea noastră pe fraţii noştri din străinătate, pe cei ce se află departe de Republica Moldova. Să folosim timpul Sfintelor sărbători de iarnă pentru a întări comuniunea de iubire între părinţi şi copii, între soţi şi soţii, între prieteni, între vecini, să căutăm „pacea cu toţi şi sfinţenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul” (Evrei 12, 14).

În lumina marelui Praznic al Nașterii Domnului şi a rugăciunilor Sfinţilor Săi, vă adresăm tuturor părinteşti doriri de sănătate şi mântuire, de pace şi bucurie, și mult ajutor de la Dumnezeu în toată fapta cea bună, dimpreună cu salutarea tradițională: „La mulți ani!”.

În bucuria Naşterii lui Hristos, cu aleasă stimă şi întreaga prețuire,

Egumenul Sfintei Mănăstiri Saharna cu întreaga obște monahală.


În sus