Mesaj Pascal a Preacuviosului părinte Adrian Baciu, Egumenul Sfintei Mănăstiri Saharna.

5:09, sâmbătă, 18 aprilie, 2020

 

Stimați enoriași, dragi creștini, multașteptați pelerini !

Hristos a Înviat! Proclamă astăzi Biserica creştină şi împreună cu ea noi toţi cei care «mărturisim un Botez întru iertarea păcatelor, aşteptăm Învierea morţilor şi Viaţa veşnică ce va veni. Hristos, Cel întâi născut din morţi, călcând cu moartea pe moarte, ne deschide, tuturor celor care credem în El, poarta învierii spre viaţa veşnică. Răsună şi azi cuvântul Său:

«Aceasta este voia Tatălui Meu ca oricine vede pe Fiul şi crede în El să aibă viaţa veşnică şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi».

În aceste zile deosebite și importante în viața fiecărui creștin, să stăruim în rugăciune săvârșind fapte bune! Să aducem bucurie acolo unde este întristare! Să ajutăm pe cei căzuţi să se ridice! Să întărim pe cei slabi! Să hrănim pe cei flămânzi material şi spiritual! Să ajutăm mai mult familiile creştine care au mulţi copii! Să preţuim pe fiecare om ca fiind o făclie de Paşti, iubită de Dumnezeu Părintele luminilor, Care ne cheamă la pacea, bucuria şi slava Împărăţiei Cerurilor.

H r i s t o s   a   Î n v i a t !

Cu dragoste creștinească și respect, Arhimandritul Adrian Baciu, Egumenul Sfintei Mănăstiri Saharna.


În sus