Mesaj Pascal a Egumenului Sfintei Mănăstiri Saharna.

4:25, sâmbătă, 15 aprilie, 2023

Ca în fiecare an, primăvara vine cu cea mai deosebită şi frumuoasă sărbătoare. Este momentul împăcării şi liniştii în viaţa noastră. Luminoasa sărbătoare a Sfintelor Paşti să coboare peste noi toţi bucurii duhovniceşti, pace şi bună înţelegere, iar Hristos cel Înviat să ne dăruiască sănătate şi întru toate bună sporire. Lumina şi căldura Paştelui să vă încălzească sufletele, să vă deschidă inimile spre iubire, credinţă, iertare. Să fim mai buni, să ne bucurăm din plin de frumuseţea tuturor lucrurilor care ne înconjoară şi să dăruim iubire celor dragi. Să preţuim pe fiecare om ca fiind o făclie de Paşti, iubită de Dumnezeu Părintele luminilor, Care ne cheamă la pacea, bucuria şi slava Împărăţiei Cerurilor. Fie ca binecuvântarea cerească să se răsfrânga asupra noastră, a tuturor şi să ne facă mai buni, mai darnici şi mai înţelepţi!

Hristos a Înviat! Adevărat a Înviat!

Cu dragoste întru Hristos cel înviat,

Arimandritul Adrian Baciu,

Egumenul Sfintei Mănăstiri Saharna cu obștea.


În sus