Mesajul de felicitare Egumenului Sfintei Mănăstiri Saharna la slăvitul praznic al Nașterii Domnului.

3:33, luni, 6 ianuarie, 2020

Stimați enoriași, iubiți creștini, de Dumnezeu binecuvântați pelerini!

Minunata noapte a Nașterii Domnului, când colindele răsună peste toată ţara iar cetele de îngeri aduc Vestea cea Mare, deschide-ţi larg porţile sufletelor către marea taină a Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos.

Să primim Pruncul cel curat şi sfânt ca pe o îmbrățișare a Cerului, să ne îndreptăm privirile spre Bethleem şi să ne înflăcărăm inimile cu Iubirea ce vine să înnoiască lumea.

Preadulcele Hristos, Cel Născut în ieslea din Bethleem, să vă umple sufletul de lumina slavei Sale, de bucurie duhovnicească şi de iubirea Sa. Fie ca Pruncul Iisus, Cel Unul născut din Fecioara Maria, să se sălăşluiască în inima voastră, împlinindu-vă toate dorinţele mântuitoare, să vă cuprindă cu dragostea și mila Sa cea nepătrunsă și sa fie cu dumneavoastră pe tot parcursul vieții.

Fericire veșnică să primiți de la Hristos, Cel venit printer noi!

Sărbători de iarnă binecuvântate !

Cu respect, Arhimandritul ADRIAN BACIU, Egumenul Sfintei Mănăstiri Saharna.


În sus