Necesitatea educației religioase este ca o chemare de clopot – pentru a cultiva valori moral-creștine tinerei generații.

12:24, vineri, 16 decembrie, 2016

La data de 15 decembrie 2016, IP Gimnaziul Saharna Nouă a gazduit seminarul instructiv metodic cu profesorii de religie din raionul Rezina, la care cu mare dragoste au participat și preoții parohi ai celor două sate Saharna Nouă și Buciușca, din care și vin copii pentru a primi învățătura și înțelepciunea  nesecată a acestui cuib de înțelepciune, Arhimandritul Casian Iurcu și Ieromonahul Bartolomeu Murea – clericii Sfintei Mănăstiri Saharna.

Tema propusă ,, Educația religioasă –  un imperativ al timpului’’ a urmărit realizarea obiectivelor: – Formarea continuă a cadrelor didactice;- Realizarea schimbului de experiență vizînd dobândirea motivelor temeinice pentru menținerea credinței, nădejdii și dragostei în Dumnezeu ca forțe motorice în cultivarea și creșterea virtuților morale și combaterea viciilor. Gazda reprezentată de directorul gimnaziului Dna Tamara Peru și profesorul de religie Ieromonahul Vasilisc Donica- cleric al manastirei noastre, au oferit toate cele necesare pentru buna desfășurare a acestui seminar. Programul seminarului a fost actual: ora cu publicul la religie în clasa a VIII-a cu tema ,, Familia creștină azi’’; activitatea extrașcolară ,, Astazi s-a născut Hristos’’; atelierul  didactic: ,, Educația creștină – un imperativ al timpului ’’ și în final aprecierea tuturor activităților petrecute. Coordonatorul DÎTS Rezina Dna Valentina Colesnic și toți cei prezenți au fost încântați și mulțumiți de activitățile petrecute și au apreciat acest seminar cu calificativul ,, Foarte bine!’’.


În sus