Nimenea nu e atât de bun și de milos ca Domnul, dar nici El nu iartă pe cel ce nu se pocăiește. Sf.Marcu Ascetul.

12:03, miercuri, 16 martie, 2016


În sus