O, Stăpână, fii mijlocitoare a mântuirii noastre!

8:51, sâmbătă, 5 august, 2017

Conform tradiției formate, și în acest an cu binecuvântarea ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și a întregii Moldove, Sfânta și Dumnezeiacsă Liturghie a fost oficiată de către un arhiereu din cadrul Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove, Preasfinția Sa, Preasfințitul Siluan (Șalari) Episcop de Orhei, Vicar Mitropolitan și Exarh a mănăstirilor din cuprinsul Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove.

În cadrul Sfintei Liturghii oficiate de către Înaltul Prelat, la raportul starețului și cu binecuvântarea ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și a întregii Moldove, a fost decorat cu dreptul de a purta Paliță Ieromonahul Arsenie Iuteș, viețuitorul mănăstirii. În timpul slujbei oficiate de Ierarh s-au rostit rugăciuni de invocare a milei lui Dumnezeu şi ajutorul Preasfintei Fecioare asupra întregii noastre ţări,la finalul cărei Vlădîca a rostit un cuvânt de zidire sufletească, în care a menționat nemijlocita importanță a Maicii Domnului în viața fiecărui creștin, precum și iertarea, dragostea și mila față de aproapele nostru, despre pacea, înțelegrea și unitatea creștinească între oameni în țara noastră multinațională.

Cuvântul său Preasfințitul părinte Siluan a încheiat cu o mulțumire Arhimandritului Adrian Baciu,starețul mănăstirii, pentru învitație și bunăvoința de a împărtăși duhovnicește bucuria acestei frumoase sărbători, amintind totodată despre primii pași a vieții Sale monahicești parcurși în mănăstirea Sa de metanie, de acultările încredințate pe care le-a facut cu mare sărguință față de superiorul său devenind un grădinar iscusit în Gradina Maicii Domnului,  și cu o dragoste părintească a adresat tuturor prezenți o felicitare cu ocazia acestui praznic măreț, împărțind creștinilor câte o iconiță cu chipul Maicii Domnului de la Poceaev.

Nu a fost trecută cu vederea și noua catedrală cu hramul „Învierea Domnului”, construcția cărei este desfășurată pe teritoriul monastic care a și vizitato Exarhul, făcând cunoștință cu etapa de construcție la şantier.

Bucuria sărbătorii a fost împărtășită și de mulțime de credincioși, închinători și pelerini veniți din mai multe localități ale țării noastre și din Ucraina, care după tradiția mănăstirescă, au fost învitați la o agapă frațească în trapeza mănăstirii.


În sus