O, Stăpână Născătoare de Dumnezeu, să nu lepezi rugăciunile noastre înălţate înaintea chipului tău celui făcător de minuni.

3:42, luni, 5 august, 2019

” Bucură-Te, Maică Preasfântă, Ceea ce ai oprit năvălirea vrăjmaşilor şi din cursele ispititorilor nevăzuţi scoţi pe cei ce Te cheamă cu glas tare de rugăciune dintru adâncul inimii, bucură-Te, că pe calea dreptei credinţe aduci pe cei rătăciţi în noaptea ereziilor şi vălul întunecat al necredinţei îl iei de pe mintea noastră, ca să vedem înţelegător cu ochii minţii strălucirea razelor înţelepciunii Soarelui dreptăţii, bucură-Te, Liman binecuvântat la care se odihnesc toţi cei osteniţi de cugetarea cea lumească. ”

Astăzi, 5 august, în incinta Sfintei Mănăstiri Saharna, tradițional a fost prăznuită Icoana Maicii Domnului de la Poceaev. Slujba praznicală a fost oficiată de către Preasfințitul părinte IOAN (Moșneguțu), Episcop de Soroca, Vicar Mitropolitan împreună cu un sobor de preoți, clerici ai sfântului așezământ și oaspeți. Această sfântă icoană este deosebit cinstită de către obștea monahală iar în fiecare an slujba praznicală este oficiată de către un episcop în semn de mare binecuvântare pentru obștea monahală, fiii dragi ai Maicii Domnului și pelerinii acestui așezământ sfânt. Cu toții au avut deci, încă o dată ocazia să cânte ocrotitoarei cerești a neamului omenesc ,, Bucură-te, lauda Poceaevului, nădejdea și mângâierea a toată lumea!”


În sus