Săptămâna Tineretului Ortodox.

1:12, joi, 18 aprilie, 2019

Întâlnirea de suflet și pentru suflet pentru tinerii din Instituția Publică Gimnaziul Saharna Nouă.

„Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos; toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu mă voi lăsa biruit de nimic.” (Sfântul Apostol Pavel)

În lume există o criză a transmiterii valorilor culturale și spirituale tinerilor. Știm că este dificil pentru tinerii care stau departe de Biserică să o cunoască și să i se alăture.

Cine poate oferi răspunsuri autentice la întrebările fundamentale ale vieții, cine poate oferi un sens existenței fiecărui om? Numai Bunul Dumnezeu. Iar Bunul Dumnezeu vorbește și acționează prin oamenii care îi iubește și îi slujesc lui.

La întâlnirea de suflet și pentru suflet,  la care s-au propus realizarea obiectivelor: promovarea modelelor creștin ortodoxe, formarea tinerilor în trăirea duhovnicească și încurajarea dialogului între tineri, au participat: preotul paroh al satului Saharna Nouă Bartolomeu Murea; părintele secretar al mănăstirii Saharna Arhimandritul Iuvenalie Ghervas; profesorul de religie – ierom. Spiridon împreună cu 3 tineri din Instituția Publică Gimnaziul ,,Mihai Eminescu’’, din or. Orhei; tineri ortodocși studenți de la ATOM Vladislav Munteanu și Sergiu Mahu; profesori și elevi din gimnaziul nostru, care au venit cu îndemnuri și prezentări împărtășind din experiență, învățând unii de la alții cum să trăiască plăcut lui Dumnezeu chiar dacă lumea ademenește cu pofte de tot felul. Întâlnirea a fost și un prilej bun de a fi mai aproape de valorile noastre, de a ne înțelege mai bine pe noi înșine, de a înțelege rațiunea existenței noastre.

Este bine ca tinerii să fie însoțiți și ajutați în căutările lor. Credem că a rămâne în permanent dialog cu generațiile tinere este salvator, ca și Hristos care era mereu înconjurat de mulțime, prin care erau și tineri.

Sperăm că am retrezit tinerii participanți pentru adevăratele valori creştine, pentru o viaţă în duhul Evangheliei, că i-am ajutat să conştientizeze semnificaţia trăirii în Hristos.

Ne urăm, în continuare, să sporim în credinţă şi în sfinţenie, în bucurie și fapte bune, spre slava lui Dumnezeu și folosul Bisericii Ortodoxe dreptmăritoare. Amin.

Ieromonahul Vasilisc Donica, profesor de religie , șef adjunct educație IPG Saharna Nouă.


În sus