TEOFANIA. 2019

11:59, sâmbătă, 19 ianuarie, 2019

Iisus, Începătorul vieţii, vine să dezlege osânda lui Adam celui întâi zidit; iar curăţire,

ca Unui Dumnezeu, netrebuindu-I, pe cel căzut îl curăţeşte în Iordan,

întru care omorând vrajba, dăruieşte pacea, care covârşeşte toată mintea.


În sus