Veniți toți credincioșii să preaslăvim pogorârea Sfântului Duh.

8:57, duminică, 4 iunie, 2017

În această zi frumoasă de vară, una dintre perle printre mănăstiri de pe meleagurile bătrânului Nistru, ce păstrează flacăra credinței aprinse din veacuri, Sfânta Mănăstire Saharna și-a sărbătorit hramul.

Slujba praznicală a fost oficiată de către Arhim.Adrian Baciu,starețul mănăstirii, în biserica Sfânta Treime, frumos împodobită cu ramuri și ierburi binemirositoare, prin care s-a preînchipuit răspândirea Darurilor bogate celei de a treia persoană a Sfintei Treimi, a Sfântului, Bunului și de Viață Făcătorului Duh.

Enoriașii și pelerinii veniți din România, și-au plecat genunchii în această zi de mare importanță pentru biserica ortodoxă universală și s-au rugat împreună cu preoții pentru chemarea pogorârii Duhului Sfânt Cel Dătător de pace și pentru bunăstarea Sfintei Lui Dumnezeu Biserici, cântând » Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindenea ești și toate le plinești, Vistierul bunătăților si Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea, și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. »

După slujba săvârșită cu solemnitate, toți cei prezenți au făcut înconjurarea bisericii proslăvind pe Duhul cel purcezător din Tatăl Ceresc prin slăviri și cântări, iar după procesiune au luat parte la Cinul Panaghiei și agapă frățească.


În sus