Epifania 2016 ( Izvorul Tămăduirilor )

„Cine nu se va naște din Duh și din Apă nu va intra în Împărăția Cerurilor”

Epifania la Sfânta Mănăstire Saharna

Botezul Domnului se mai numește și Dumnezeiasca Arătare, întrucât, cu acest prilej, S-a arătat în chip văzut singurul Dumnezeu Adevărat, Cel în Treime închinat: Dumnezeu-Tatăl prin glasul din cer, Dumnezeu-Fiul Cel Întrupat – prin botez, Dumnezeu-Duhul Sfânt – prin pogorârea asupra Celui Botezat.

Aici se arată și taina legăturilor dintre ipostasurile Sfintei Treimi: Dumnezeu-Duhul Sfînt de la Tatăl purcede și întru Fiul Se odihnește, dar nu purcede din El.Se mai arată aici și ca iconomia Întrupării pentru a noastră mântuire a fost săvîrșită de Dumnezeu-Fiul cu împreună-lucrarea Duhului Sfânt și a lui Dumnezeu-Tatăl.
Când a avut loc Botezul Domnului Hristos, Sfântul Ioan a văzut în Hristos pe Hristos, alţii au văzut un simplu om, obişnuit. Sfântul Ioan a văzut porumbelul pogorându-se peste creştetul lui Iisus Hristos şi a văzut prin porumbel prezenţa Sfântului Duh; alţii nu au văzut decât un simplu porumbel. Sfântul Ioan a înţeles glasul Dumnezeului celui ceresc Care a mărturisit despre dumnezeirea Fiului său. Mulţi dintre cei care erau de faţă n-au auzit decât un glas de tunet. Aşa este şi cu apa sfinţită pe care Dumnezeu o binecuvintează astăzi. Pentru noi cei care credem în Dumnezeu, universul întreg, creaţia lui Dumnezeu se sfinţeşte prin prelungirea tainei Botezului Domnului Hristos până în ziua de astăzi. Dumnezeu, prin pogorârea Sfântului Duh, sfinţeşte apa aceasta şi, prin rugăciunea preoţilor şi a credincioşilor, printr-o viaţă cât mai curată, apa aceasta devine izvor de binecuvântare pentru viaţa, pentru trupul nostru, pentru că mila lui Dumnezeu, precum soarele, se revarsă peste cei credincioşi şi mai puţin credincioşi.

Iată vin colindători…

Ceea ce patriarhii cu mare dor au aşteptat, proorocii au prezis, drepţii au dorit să vadă, s-a împlinit în ziua de astăzi: Dumnezeu S-a arătat în trup pe pământ şi a locuit între oameni. De aceea, să ne bucurăm şi să ne veselim, iubiţilor!

Mesajul Starețului Sfintei Mănăstiri Saharna, Arhimandritul Adrian Baciu la slăvitul praznic al NAȘTERII DOMNULUI

Mesajul Naşterii Mântuitorului este un mesaj de bucurie şi speranţă pentru toţi. Să alergăm la ieslea în care Pruncul ne aşteaptă cu mânuţele întinse, dorind să vină în inimile noastre, să le aprindă de iubire, să le dea curaj pentru lupta vieţii. Pentru o clipă să facem tăcere în jurul nostru, să îngenunchem împreună cu păstorii în faţa ieslei, să-i oferim Pruncului Iisus viaţa noastră, tot ce avem şi tot ce suntem, iar Prea Sfânta Fecioară Maria să ne ia sub paza şi grija ei de mamă iubitoare şi puternică. Împreună cu întreaga lume creştină să ne înălţăm sufletele spre cele cereşti şi cu îngerii să cântăm: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace!”

Iubiți creștini, multașeptați pelerini – fie ca Bunul Dumnezeu să Vă călăuzească paşii , vă doresc să aveți ani binecuvântaţi de Atotţiitorul Dumnezeu, cu sănătate și belșug in casele voastre.

Preadulcele Hristos, Cel Născut în ieslea din Bethleem, să vă umple sufletul de lumina slavei Sale, de bucurie duhovnicească şi de iubirea Sa. Fie ca Pruncul Iisus să se sălăşluiască în inima voastră, împlinindu-vă toate dorinţele mântuitoare, neuitând nici pe cei aflaţi în suferinţă. Fericire veşnică să primiţi de la Hristos, Cel venit printre noi!

În bucuria Naşterii lui Hristos,cu aleasă stimă şi întreaga prețuire, Arhimandritul Adrian Baciu,starețul Sfintei Mănăstiri Saharna

 

Desfășurarea sărbătorii ,,De Sfântul Dumitru e hram la noi în sat’’- activitate extrașcolară.

Potrivit planului de activități extrașcolare al IP Gimnaziul Saharna Nouă, la 6 noiembrie 2015 în gimnaziu s-a desfășurat activitatea educativă interdisciplinară cu genericul propus ,,De Sfântul Dumitru e hram la noi în sat’’

Evenimentul a fost bine organizat de către învățătoarele claselor primare Glijin Angela, Stavinschi Valentina, Harabagiu Irina, cu sprijinul echipei manageriale și implicarea activă a profesorilor și conducătorilor artistici ai ansamblurilor vocale ce activează în gimnaziu Lazari Iurie și Chiosa Veaceslav, care au cultivat copiilor participanți cât și tuturor celor care au fost ca spectarori la acest program educativ de poiezii și cântece, dragostea de rădăcini, baștină, sat, familie încercându-se deasemenea să se inspire și dragostea de Dumnezeu și sfinții lui, prin prezentarea unor reguli de comportare a creștinilor în o așa zi de sărbătoare ca hramul satului și chiar a vieții sfîntului ocrotitor al satului – Sfântul Marele Mucenic Dimitrie.

Sărbătoarea hramului satului a continuat foarte bine organizat în ziua de 8 noiembrie, unde sau aplicat în practică toate cele auzite la această activitate, prin participarea la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a elevilor gimnaziului, în urma propunerii echipei manageriale, la biserica satului cu același hram. Oficiată de către un sobor preoțesc în frunte cu Arhimandritul Adrian Baciu, starețul Sfintei Mănăstiri Saharna, la care au fost învitați și înalți oaspeți precum dna Elionora Graur- președintele raionului, primarul satului dna Maria Macrii și alți ctitori, care au rămas placuți surprinși de gestul frumos și cumințenia copiilor îmbrăcați în straie populare participanți la slujba divină, care au și înterpretat două slăviri bisericești cu vocile lor inocente. Doamna președinte nu a ezitat, în cuvântul de felicitare, să menționeze că gimnaziul Saharna Nouă este unic în raion ce organizează astfel de activități frumoase, urându-le copiilor mult succes și încurăjându-i să mai participe la astfel de activități unde se promovează dragostea de neam și patrie, de portul popular și nu în ultimul rând de Dumnezeu, întărindu-se astfel parteneriatele dintre toate instituțiile satului și biserica.

Director adjunct IP Gimnaziul Saharna Nouă, profesor de religie Ieromonahul Vasilisc Donica